Voornaaf Trommel Gazelle Stangenrem, Gebruikt
Met koggelagers 
36 gaats